Firma Zakłady Oferta handlowa Przetargi Kukurydza PszenicaNasiona Kobierzyc spółka z o.o.

Nasiona Kobierzyc spółka z o.o.
Agencja Nieruchomości Rolnych
Pszenica
Pszenica ozima i jara mają w Polsce bardzo duże znaczenie. Zbiory samej pszenicy ozimej, która wydaje plony wyższe i bardziej stabilne niż inne gatunki i formy zbóż, w ostatnich latach sięgały 30% wszystkich zbiorów. Szacuje się, że połowa zbiorów pszenicy ozimej jest przeznaczona na cele konsumpcyjne, młynarsko-piekarskie. Skup i obrót giełdowy dotyczą wyłącznie pszenicy konsumpcyjnej.

Wybór odmiany do uprawy powinien być, w pierwszej kolejności, uzależniony od przeznaczenia produkowanego ziarna.

Jeśli planuje się sprzedaż do młyna lub elewatora, a więc na cele konsumpcyjne, to należy wybrać odmianę przydatną do przerobu technologicznego. Pamiętać jednak należy, że przydatność odmiany na cele technologiczne jest tylko warunkiem podstawowym, ale nie jedynym, uzyskania zbioru oczekiwanej wartości. Aby potencjał genetyczny odmiany w pełni wykorzystać, należy stosować dodatkowe nawożenie azotem. Zastosowanie, na początku kłoszenia, od 10 do 15kg N na każdą tonę oczekiwanego plonu powyżej 3 ton z hektara powoduje zwiększenie zawartości białka (glutenu). Dodatkowe nawożenie azotowe zwiększa ilość glutenu, ale nie poprawia jego jakości. O jakości glutenu decyduje odmiana.

Jeżeli planuje się wykorzystanie zbioru na paszę, należy przede wszystkim kierować się plennością odmiany. Odmiany paszowe wydają plon nierzadko o 10% wyższy od odmian technologicznych.Pszenica jara
» Łagwa NOWOŚĆ!!!
» Hewilla
» Parabola
» Histra
» Kosma
» Napola
» Żura
» Jagna
» Helia
» Jasna
» Radunia
 

Pszenica ozima
 


Pszenica jara:

   »   Łagwa NOWOŚĆ!!!
         -   odmiana jakościowa, grupa jakości A
         -   plenność dobra, duża masa 1000 ziaren
         -   zawartość glutenu duża do bardzo dużej
         -   wskaźnik sendymentacji SDS bardzo duży
         -   rośliny niskie, sztywne
         -   termin kłoszenia wczesny, termin dojrzewania średni
         -   odmiana ta odznacza się dużą zdrowotnością
         -   jest odporna na mączniaka, brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła

   »   Hewilla
         -   odmiana jakościowa, grupa jakości A
         -   plenność dobra, duża masa 1000 ziaren
         -   zawartość glutenu duża do bardzo dużej
         -   rośliny średniej wysokości
         -   termin kłoszenia wczesny, termin dojrzewania dość wczesny
         -   reaguje zwyżką plonu na intensywnym poziomie agrotechniki
         -   duża odporność na choroby podstawy źdźbła

   »   Parabola
         -   odmiana jakościowa, grupa jakości A
         -   plenność dobra, bardzo duża masa 1000 ziaren
         -   zawartość glutenu duża
         -   termin kłoszenia wczesny, termin dojrzewania dość wczesny
         -   wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży
         -   duża odporność na septoriozę plew i mączniaka

   »   Histra
         -   odmiana jakościowa, grupa jakości A
         -   ziarno o wysokiej zawartości białka, dobrej wydajności mąki, mąka barwy zółtej
         -   duża odporność na rdzę brunatną i źdźbłową, mączniaka, septoriozę liści i kłosów
         -   bardzo duża odporność na wyleganie
         -   odmiana o mniejszych wymaganiach glebowych

   »   Kosma
         -   odmiana jakościowa, grupa jakości A
         -   średnio wczesna, bardzo plenna na poziomie podstawowym i intensywnym
         -   bardzo odporna na porastanie, wyleganie, rdzę brunatną i żółtą, septoriozę liści, fuzarium
         -   wysoka zawartość glutenu, białka i wydajność mąki
         -   bardzo odporna na choroby podstawy źdźbła

   »   Napola
         -   odmiana jakościowa, grupa jakości A
         -   średnio późna, bardzo plenna na poziomie podstawowym i intensywnym
         -   odporna na choroby i porastanie
         -   wysokie parametry jakościowe

   »   Żura
         -   odmiana jakościowa, grupa jakości A
         -   bardzo wczesna
         -   jedna z najbardziej plennych odmian w rejestrze
         -   odporna na mączniaka i rdzę żółtą

   »   Jagna
         -   odmiana jakościowa, grupa jakości A
         -   przeciętna odporność na choroby
         -   duża odporność na wyleganie i porastanie
         -   odmiana, która łączy w sobie wysokie plonowanie z dobrą jakością technologiczną
         -   przeciętne wymagania glebowe

   »   Helia
         -   odmiana chelbowa, grupa jakości B
         -   wczesna i bardzo plenna
         -   wyróżnia się dobrą odpornością na wyleganie, rdzę brunatną i septoriozy
         -   najwyższa masa spośród wszystkich zarejestrowanych odmian pszenicy jarej

Odmiana wyróżniona Złotym Medalem MTP Polagra   »   Jasna
         -   odmiana łącząca w sobie wysokie plonowanie z dobrą jakością technologiczną
         -   grupa jakości A
         -   szczególnie odporna na wyleganie i mączniaka
         -   mniejsze wymagania w stosunku do siedliska
         -   polecana również na gleby słabsze

   »   Radunia
         -   duża odporność na septoriozę plew i mączniaka
         -   rośliny średniej wysokości o wczesnym okresie kłoszenia
         -   duża zawartość glutenu
         -   dobrą plenność
         -   wysoki wskaźnik sedymentacji SDS


Pszenica ozima:

   »   Natula NOWOŚĆ!!!
         -   odmiana jakościowa, grupa jakości A
         -   odmiana o miękkim ziarnie (szklistość 1 w skali 90)
         -   odmiana o wysokiej zawartości białka i silnym glutenie
         -   odmiana o dużej mrozoodporności 5 w skali 90
         -   bardzo wysokie i stabilne plonowanie na terenie całego kraju
         -   odmiana o średnich wymaganiach glebowych
         -   średnio wczesna, odporna na wyleganie i porastanie
         -   duża odporność na mączniaka, rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła
         -   duża odporność na choroby kłosa tj. septoriozę plew ifuzariozę kłosów oraz septoriozę liści
         -   ziarno o dużej masie 1000 ziaren i dobrym wyrównaniu
         -   szczegółowe informacje - plik w formacie pdf: natula.pdf

   »   Kohelia
         -   odmiana jakościowa, grupa jakości A
         -   wysoka masa 1000 ziaren
         -   wysoki i stabilny plon
         -   wysoka mrozoodporność (5 w skali 10o)
         -   odporna na mączniaka
         -   dobra odporność na rdzę brunatną
         -   dość dobra odporność na fuzariozę kłosów
         -   dobra odporność na choroby podstawy źdźbła
         -   szczegółowe informacje - prezentacja: kohelia.ppt

   »   Satyna
         -   odmiana paszowa, grupa jakości C
         -   duża mrozoodporność
         -   duża odporność na wyleganie
         -   nadaje się na wszystkie rodzaje gleby
         -   tolerancyjna na zakwaszenie gleb
         -   wczesna, średnio wysoka
         -   plonowanie powyżej wzorca na terenie całego kraju, na poziomie agrotechnicznym A1 i A2
         -   bardzo odporna na mączniaka
         -   dość duża odporność na septoriozę liści i fuzariozę kłosów

   »   Kobiera
         -   odmiana chlebowa
         -   średnio wczesna
         -   średnio wysoka, odporna na wyleganie
         -   odporna na porastanie
         -   odmiana o dużej mrozoodporności
         -   odporna na rdzę brunatną, źdźbłową, septoriozę plew i fuzariozę kłosów
         -   wydajność ogólna mąki dobra
         -   zawartość glutenu dużą
         -   liczba opadania duża do bardzo dużej
         -   bardzo plenna na terenie całego kraju na poziomie uprawy intensywnej

Odmiana wyróżniona Złotym Medalem MTP Polagra   »   Kobra Plus
         -   odmiana chlebowa o dużej wydajności mąki, grupa jakości B
         -   odmiana wczesna i bardzo plenna
         -   odporna na wyleganie, porastanie i osypywanie
         -   wyróżniona Złotym Medalem MTP POLAGRA 1996

   »   Zorza
         -   odporna na wyleganie
         -   duża odporność na zgorzel podstawy źdźbła
         -   dobrze się wymłóca i jest odporna na porastanie
         -   miękkie ziarno łatwe do przemiału na śrutę


Wzory umów kontraktacyjnych:
(zapisane w formacie RTF, odczytywanym przez większość edytorów)

   »   Umowa licencyjna na wytwarzanie kwalifikowanego materiału siewnego (rtf)
   »   Umowa sprzedaży bazowego materiału siewnego do rozmnożenia (rtf)
   »   Załącznik do umowy licencyjnej - Rozliczenie produkcji i sprzedaży (rtf)

Upoważnienia:
(zapisane w formacie RTF, odczytywanym przez większość edytorów)

   »   Upoważnienie do składania wniosków o dokonanie oceny materiału siewnego B (rtf)
   »   Upoważnienie do składania wniosków o dokonanie oceny materiału siewnego C1 (rtf)

Aby zapisać dokumenty na dysku należy kliknąć prawym klawiszem na odpowiedni odnośnik i z menu wybrać polecenie Zapisz element docelowy jako... lub Save Link As..., w zależności od posiadanej przelądarki.
Copyright 2002-2007 Tomasz Porosiński